बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बेलकोटगढी नगरपालिकाको कृषि सेवा, पशु सेवा, सहकारी, घरेलु विकास र पर्यटन विकासतर्फको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम - आ.व. २०७६/७७

७६/७७ 09/05/2019 - 16:04 PDF icon karyakram.pdf

प्रदेश सरकारको कार्यक्रम पुस्तिका आ.व. २०७६/७७: स्रोत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३

७५/७६ 06/30/2019 - 10:47 PDF icon Programme Book 2076-77 .pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको वजेट तथा कार्यक्रम (आ.व. ०७६/७७ को लागि)

७६/७७ 06/26/2019 - 11:22 PDF icon budget baktabya.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम (आ.व. ०७६/७७ को लागि)

७५/७६ 06/26/2019 - 11:21 PDF icon pramukh.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम -केन्द्र र नगर तर्फ (आ.व. ०७५/७६)

७५/७६ 11/28/2018 - 12:52 PDF icon krishi karyakram.pdf

नीति, कार्यक्रम तथा वजेट (आ.व. ०७५/७६)

७५/७६ 10/04/2018 - 09:25 PDF icon niti, karyakram and budget pustika Edited1 (3) (1).pdf