कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शिव प्रसाद लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.belkotgadhimun@gmail.com ९८५१२५३०२२
ज्ञानेद्र वन अधिकृत दशौँ (शि./ शि.प्र) gyanendra.ban@gmail.com ९८५१२२५७१४
खिलानाथ वास्कोटा लेखा अधिकृत ९८४१७३२६६९
शिवराम अधिकारी अधिकृत सातौँ (प्र./ सा.प्र) ९८४११२९३८३
छवी लाल शर्मा वागवानी विकास अधिकृत chhabisharma77@gmail.com ९८६०७७७५४८/ ९८०३३६५५९०
सुजन कुमार डोटेल सूचना प्रविधि अधिकृत ito.belkotgadhimun@gmail.com ९८६४४९०४३६
सन्तोष लामिछाने रोजगार संयोजक rajeshworlamichhane@gmail.com ९८५११६०४४४
पर्वत पौडेल इन्जिनियर ९८६६३१२०१३
विनोद सापकोटा ना.सु
शिव प्रसाद गजुरेल ना.सु ९८४१८०६४३४
शुक्र कुमार श्रेष्ठ ना.सु ९८४१६०१३६३
राम शरण भण्डारी ना.सु ९८५११९३९२१
विरेन्द्र वहादुर वोहरा ना.सु ९८५१२३०११२
पार्वती मगराती महिला विकास निरीक्षक ९८४१०२५६९८
बद्री भण्डारी सव इन्जिनियर ९८५१०४९०७३
रोशन बिस्ट सव इन्जिनियर ९८११६६९००३
सुनिल फुयाल स्वास्थ्य संयोजक sunilphuyal23@gmail.com ९८५११०७३०९
लुमणी नेपाल असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८५११३४७४६
लक्ष्मण लाल चित्रकार वडा सचिव ९८४१०८७९२५
चेत नाथ नेपाल वडा सचिव ९८०३२४६२०३
अमर वहादुर तामाङ वडा सचिव ९८४१४९३६३९
पुरुषोत्तम लामिछाने वडा सचिव ९८४३६२९४५९
नवराज पुडासैनी सामाजिक परिचालक ९८४१५७९४०८
कृष्ण प्रसाद पुडासैनी खा.पा.स.टे ९८४१७६१२०३