FAQs Complain Problems

समाचार

उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउंदा भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातको चेकजाँच फारामको प्रमाणित प्रति ! (श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय / नागरिक सहायता कक्ष/ योजना शाखा - कार्यान्वयन गर्नु हुन !)