FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउंदा भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातको चेकजाँच फाराम !

८०/८१ 03/05/2024 - 13:25 PDF icon User Committee document.pdf

आ.व. २०७९/०८० मा २०८०/०२/०८ सम्म भुक्तानी भएका योजनाहरुको विवरण -कन्टिन्जेन्सी कट्टी र कर कट्टी बाहेक

७९-८० 05/22/2023 - 16:02 PDF icon yojana.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण - नगर प्रोफाइल !

७९-८० 02/28/2022 - 10:35 PDF icon Belkotgadhi Municipality- Profile ( final version, 15 December).pdf

बेलकोटगढी नगरपलिकको प्रथम आवधिक योजना !

७९-८० 01/10/2022 - 22:05 PDF icon आवधिक योजना_ बेलकोटगढी नगरपालिका २०२१.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको राजश्व अभिवृद्वी कार्ययोजना !

७९-८० 12/16/2021 - 10:07 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना_बेलकोटगढी नगरपालिका.pdf

विषयगत मन्त्रालय / निकाय अनुसार आ.व. २०७७/७८ मा संचालन हुने कार्यक्रम विवरण ! स्रोत : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय , वागमती प्रदेश

७६/७७ 06/30/2020 - 12:34 PDF icon Program.pdf

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण - वागमती प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/30/2020 - 12:30 PDF icon अन्तर-सरकारी-वित्तीय-हस्तान्तरण-स्थानीय-तह-२०७७-७८.pdf

प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट स्थानीय तहले संचालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम समेत - स्रोत: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३

७५/७६ 03/10/2019 - 14:51 PDF icon Programme-Final-New.pdf

बेलकोटगढी श्रव्य दृश्य