FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धमा !

८०/८१ 07/28/2023 - 14:31

बोलपत्र सम्बन्धी सुचनाको म्याद थप गरिएको बारे !

७९-८० 07/15/2023 - 09:43

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धमा !

७९-८० 07/12/2023 - 09:48

Construction of Administrative Building of Belkotgadhi Municipality, Baghkhor, Nuwakot

७९-८० 06/19/2023 - 10:41 PDF icon combinepdf (8).pdf

आ.व. २०८०/८१ को लागि नदीजन्य पदार्थहरु (ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, आदि) स्लेट ढुंगा, इट्टा , काठ, ब्लक / ह्युम पाइप, कवाडी र अन्य वस्तुहरुमा संकलन, विक्री तथा निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सुचना !

७९-८० 06/15/2023 - 19:23 PDF icon revenue mergd.pdf

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्राविधिक प्रस्ताव दर्ता आवहान सम्बन्धी सूचना !

७९-८० 04/05/2023 - 10:05 PDF icon jpg2pdf (70).pdf

सूचना नं. BGM/NCB/WORKS/06/077-78 अनुसारको BILL OF QUANTITY सच्याइएको सम्बन्धमा !

७७/७८ 01/22/2021 - 16:54 PDF icon jpg2pdf (10).pdf

Upgrading of Dovane Bagaicha Pakhure Road (Phase II)

७७/७८ 01/01/2021 - 11:48 PDF icon BID DOCUMENT (2).pdf

Upgrading of Kalighumti Bhrikuti Bhanjyang Dhadegaun Gegrini Road

७७/७८ 12/24/2020 - 14:29 PDF icon BID DOCUMENT.pdf

Upgrading of Phatapauwa Bokse Lamachaur Road Phase II

७७/७८ 12/24/2020 - 14:28 PDF icon BID DOCUMENT (1).pdf

Pages