FAQs Complain Problems

समाचार

जहाँ व्यबसाय त्यहाँ दर्ता कार्यक्रम, बजार अनुगमन, व्यबसाय सूचिकृत र व्यबसाय दर्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदै कार्यबाहक प्रमुख ज्यू , वडा अध्यक्षज्यू लगायत कर्मचारी ज्यूहरु, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी ज्युहरु, बेनपा -२,३ - २०८०/०४/१८