FAQs Complain Problems

समाचार

तेस्रो दिन , जहाँ व्यबसाय त्यहाँ दर्ता कार्यक्रम अनुसार बजार अनुगमन, व्यबसाय सूचिकृत र व्यबसाय दर्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदै कार्यबाहक प्रमुख ज्यू , वडा अध्यक्ष ज्यू लगायत शाखा प्रमुख ज्यूहरु, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी कर्मचारी ज्यु हरु, बेलकोटगढी ५ ,६