FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति कार्यक्रम तथा बजेट (आ.व. २०७९/८०) - बेलकोटगढी नगरपालिकाको आठौँ नगरसभाबाट पारित !

७९-८० 09/21/2022 - 12:10 PDF icon Belkotgadi Nagarpalika Budget book 2079.pdf

नीति कार्यक्रम तथा बजेट (आ.व. २०७७/७८) - बेलकोटगढी नगरपालिकाको छैठौं नगरसभाबाट पारित !

७७/७८ 10/20/2020 - 17:06 PDF icon Belkotgadi Nagarpalika Annual Report 2077-78.pdf

आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक कृषि कार्यक्रम र पशु विकास कार्यक्रम l

७७/७८ 09/09/2020 - 14:17 PDF icon krishi.pashu_.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को राजश्व तथा अनुदान प्राप्ति र क्षेत्रगत व्यय तथा संक्षिप्त कार्यक्रम विवरण

७६/७७ 06/29/2020 - 16:34 PDF icon budget.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा वजेट पुस्तिका

७६/७७ 01/02/2020 - 14:34 PDF icon book combinepdf.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको कृषि सेवा, पशु सेवा, सहकारी, घरेलु विकास र पर्यटन विकासतर्फको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम - आ.व. २०७६/७७

७६/७७ 09/05/2019 - 16:04 PDF icon karyakram.pdf

प्रदेश सरकारको कार्यक्रम पुस्तिका आ.व. २०७६/७७: स्रोत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३

७५/७६ 06/30/2019 - 10:47 PDF icon Programme Book 2076-77 .pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको वजेट तथा कार्यक्रम (आ.व. ०७६/७७ को लागि)

७६/७७ 06/26/2019 - 11:22 PDF icon budget baktabya.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम (आ.व. ०७६/७७ को लागि)

७५/७६ 06/26/2019 - 11:21 PDF icon pramukh.pdf

बेलकोटगढी नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम -केन्द्र र नगर तर्फ (आ.व. ०७५/७६)

७५/७६ 11/28/2018 - 12:52 PDF icon krishi karyakram.pdf

Pages

बेलकोटगढी श्रव्य दृश्य