FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यालय सामान खरिद तथा मसलन्द छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना

७६/७७ 10/03/2019 - 19:32 PDF icon suchana kayrala sambadhi.pdf

कार्यालय सामान तथा छपाई सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना

७६/७७ 08/31/2019 - 09:43 PDF icon karyalaya saman.pdf

कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 10:42 PDF icon computer.pdf

Construction of Ward office at Belkotgadhi Municipality, Ward No. 4

७५/७६ 03/03/2019 - 19:29 PDF icon BID DOCUMENT (3).pdf

Construction of Ward office at Belkotgadhi Municipality, Ward No. 5

७५/७६ 03/03/2019 - 19:28 PDF icon BID DOCUMENT (2).pdf

Construction of Ward office at Belkotgadhi Municipality, Ward No. 9

७५/७६ 03/03/2019 - 19:25 PDF icon BID DOCUMENT (1).pdf

Construction of Ward office at Belkotgadhi Municipality, Ward No. 12

७५/७६ 03/03/2019 - 19:17 PDF icon BID DOCUMENT.pdf

Fabrication of Steel parts and transportation upto road head of Tin Dovane Trail Bridge

७५/७६ 02/24/2019 - 11:07 PDF icon Bid Document (1).pdf

ढुंगा, वालुवा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा विक्री कर एवं कवाडी तथा अन्य सामाग्रीहरुको निकासी कर उठाउने ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/21/2019 - 11:28 PDF icon bid document.pdf

औषधि तथा औषधि सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/21/2019 - 11:26 PDF icon medicine.pdf

Pages