FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Upgrading of Barahi-Shakti Ma.Vi. Badahare Road

७६/७७ 12/20/2019 - 19:29 PDF icon BID DOCUMENT.pdf

वालुवाको लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना !!

७६/७७ 12/06/2019 - 11:16 PDF icon a1.pdf

वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

७६/७७ 11/24/2019 - 13:15 PDF icon bolpatra aawhan.pdf

Construction of Irrigation canal and structures at Belkotgadhi Municipality ward no. 13 and 12

७६/७७ 11/02/2019 - 11:41 PDF icon New Doc 2019-10-24 10.14.13.pdf

वालुवा लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 10/03/2019 - 19:37 PDF icon baluwa lilaam document.pdf

कार्यालय सामान खरिद तथा मसलन्द छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना

७६/७७ 10/03/2019 - 19:32 PDF icon suchana kayrala sambadhi.pdf

कार्यालय सामान तथा छपाई सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना

७६/७७ 08/31/2019 - 09:43 PDF icon karyalaya saman.pdf

कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७५/७६ 05/31/2019 - 10:42 PDF icon computer.pdf

Construction of Ward office at Belkotgadhi Municipality, Ward No. 4

७५/७६ 03/03/2019 - 19:29 PDF icon BID DOCUMENT (3).pdf

Construction of Ward office at Belkotgadhi Municipality, Ward No. 5

७५/७६ 03/03/2019 - 19:28 PDF icon BID DOCUMENT (2).pdf

Pages