FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलकोटगढी एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 12:24 PDF icon ९. एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 08:49 PDF icon ८.उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहायता, औषधी उपचार खर्च र पुरस्कार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 08:43 PDF icon ७. बेलकोटगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहायता, औषधी उपचार.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व (नदीजन्य पदार्थको) संकलन तथा बिक्रि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 08:39 PDF icon ६. बेलकोटगढी नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व संकलन तथा बिक्रि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 08:30 PDF icon ५. बेलकोटगढी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/23/2023 - 07:27 PDF icon ४. कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
बेलाकोटगढी नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/23/2023 - 07:26 PDF icon ३. कार्य विभाजन नियमावली.pdf
बेलकोटगढी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 05/22/2023 - 15:43 PDF icon २. बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/22/2023 - 15:39 PDF icon १. नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
बेलकोट नगरपालिकाको कार्यविधि संग्रह, २०७६ ७६/७७ 01/05/2020 - 17:20 PDF icon karyabidhi.pdf

Pages